Chcete-li připravit správně průzkum trhu např. při zavádění nového výrobku, nebo zjišťování spokojenosti vašich zákazníků a zaměstnanců, je důležité položit lidem (respondentům) správné otázky. Důvodem je, aby lidé správně pochopili jednotlivé otázky a výsledek byl snadno a hlavně správně interpretován.

Chyby udělané při přípravě dotazníkového šetření mohou mít fatální vliv na vaše podnikání kvůli špatné interpretaci výsledků vašeho průzkumu, protože mylné informace vás mohou nasměřovat na nesprávnou cestu.

Důsledky chyb v dotazníku

Je důležité si uvědomit, že špatně navržený průzkum:

  • může mít mylné negativní nebo mylné pozitivní výsledky,
  • sbírá chybná nebo nerelevantní data pro vaše podnikání,
  • vytváří falešné perspektivy, kvůli nimž bude provedený průzkum kontraproduktivní pro vaše podnikání.

Nyní, když jsme si vysvětlili trochu lépe nebezpečí plynoucí ze špatně navrženého průzkumu, podíváme se na možnost jak společně s ná nástrojem Survio sestavit správný dotazník.

Neomezujte své respondenty

Nedělejte příliš mnoho jednoduchých uzavřených otázek (dichotomických s volbou mezi dvěma alternativami), na které se zpravidla odpovídá “ano” či “ne” nebo si respondent vybírá jen ze dvou možností.

Např. otázkou “Líbí se vám oranžová barva?” (odpověď “ano” “ne”) můžete dospět ke zkresleným výsledkům, když respondent nemá moc možností na výběr.

V tomto konkrétním případě budete vědět, jestli se oranžová barva libí, ale nevíte, jestli je to nejoblíbenější barva. Nelze ani říci, zda by si právě oranžovou barvu vybral při porovnání s ostatními barvami. Navíc je otázka položená bez kontextu. Respondent by si možná oranžovou barvu vybral v souvislosti s nákupem trička, ale už ne v souvislosti s nákupem auta.

Formulujte otázky srozumitelně a správně česky

  • Bez ohledu na to, s jakým publikem pracujete, otázky musí být jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné. Hlavním důvodem je především usnadnit respondentům vyplňování dotazníku a také získání jednoznačných odpovědí.
  • Základem musí být psaní otázek v jednoduchých větách. Nedoporučuje se používat složitá souvětí.
  • Je nutné se vyvarovat neznámým pojmům.
  • Není také vhodné používat v otázkách zkratky, i když jsou vysvětleny v úvodu dotazníku. Respondent si totiž zkratku nezapamatuje a neustálé vracení se k vysvětlivkám jej spíše odradí.
  • Samozřejmostí je připravit dotazník správně česky a bez chyb.

Nepoužívejte sugestivní otázky

Velmi častým problémem v dotaznících bývají sugestivní otázky, které jsou postaveny tak, aby respondent nemohl odpovědět jinak, než je mu vsugerováno. Názorný příklad sugestivní otázky je vidět na obrázku. U této otázky je naprosto jasné, kterou variantu si respondent zvolí.

Ukázka sugestivní otázky:

cs_blog_MS03

Položit takovou otázku nejen nedává smysl, ale i informace, které poskytuje, nebude možné využít k rozumnému rozhodování.

Vyvarujte se problematickým slovům

Dokážete interpretovat informaci, když vám někdo odpoví, že často nakupuje na internetu? Respondent uvedl, že je to často, ale každý člověk přiřazuje tomuto slovu v různém kontextu jinou hodnotu. Není možné také srovnat odpovědi více lidí mezi sebou.

Pro někoho je často 1x za měsíc, pro jiného je to 1x za týden. Z tohoto důvodu je vhodné vyloučit taková slova, u nichž není jednoznačná interpretace i pochopitelnost. Ke slovům, která v dotazníku rozhodně není vhodné využít, patří: často, občas, málo, někdy, zřídka apod.

Další informace o používání různých slov v dotazníku najdete v našem předchozím příspěvku Online dotazníky – chyby při kladení otázek.

Př: Srovnejte otázky z dotazníku uvedené na obrázcích. U kterých odpovědí dokážete přesně interpretovat hodnoty?

Ukázka chybně koncipované otázky

Ukázka otázky

Ukázka správně koncipované otázky

Ukázka otázky

Omezte citlivé otázky

Často se stává, že v dotazníku potřebujete položit svým respondentům velmi citlivé otázky. Vaši respondenti nejspíše nebudou chtít tyto otázky zodpovědět, protože tyto otázky zasahují příliš do jejich soukromí. Typickým příkladem takové otázky je příjem domácnosti. Paradoxně je odpověď na tuto otázku velmi důležitým parametrem, podle něhož se budou hodnotit ostatní odpovědi.

Z tohoto důvodu je velmi vhodné snížit citlivost otázky. Pokud zůstaneme u příkladu s příjmem, lze citlivost otázky snížit použitím intervalů. Ač se část informace ztratí, často použitím intervalových otázek získáme důvěryhodnější odpověď.

Opět si ukážeme konkrétní příklad.

Velmi citlivá otázka na příjem domácnosti

Ukázka otázky

Snížení citlivosti otázky pomocí intervalů

Ukázka otázky

Jiný příklad najdete v našem příspěvku o chybách v dotazníku.

Nepoužívejte negativní otázky

Negace v jakékoliv větě, snad v žádném případě použití, nepůsobí na čtenáře dobře. Úplně stejně je tomu i v případě dotazníku. Otázka s negací může ovlivnit odpověď respondenta a zároveň významně snížit její pochopitelnost. Typickým příkladem může být vylučovací otázka: “Co nepatří” či “Co nechcete, nepreferujte apod.”.

Příklady využití negativní a pozitivní otázky:

Využití negativní otázky

Ukázka otázky

Využití pozitivní otázky

Ukázka otázky

Shrnuli jsme si základní pravidla, která je nezbytné dodržet, při přípravě dotazníkového šetření. Další doporučení, pro přípravu dotazníkového šetření najdete také v našich článcích:

Zkuste si také připravit vlastní dotazníkové šetření v Surviu, je to velmi jednoduché a rychlé.

Vytvořte si svůj vlastní dotazník nebo anketu zdarma

Budete překvapeni, jak je jednoduché všechno připravit a rychle získat odpovědi. Pomůže vám více než 100 šablon a mnoho užitečných funkcí.

Vytvořte si vlastní dotazník